پلان های کلیدی مقایسه و تحلیل کالبدی از پلان هایی ماندگار

پلان

پلان های کلیدی مقایسه و تحلیل کالبدی از پلان هایی ماندگار

نویسنده :دیوید دانستر

ترجمه و تدوین:امیر اعلا عدیلی

انتشارات:طراحان هنر

پیشگفتار

به مردانی از تبار خشت و گل، معماران ایران؛ روحشان آمرزیده، یادشان جاوید و راهشان پررهرو

درک آثار معماری با سبکها و گرایش های مختلف واقعا دشوار است. بهترین راه برای درک شيوهی ساخت این ساختمانها از طريق پلان های آنهاست که طراحانشان آنها را از منظرهای گوناگونی توصیف کرده اند. در این راستا دقیق ترین اندازه گیری که برای پلان در اختیار داریم از زمان شکل گیری تغییرات در تفکر معماری از دانشكدهی هنرهای زیبای بوزار است. در این کتاب حدود یکصد خانه با ساختارهایی متفاوت به همراه پلان هایشان توصیف شده است. همهی آن پلان ها برای مقایسهی آسان با یک مقیاس یکسان رسم و از کشورهای مختلفی چون برزیل، روسیه، چکسلوواکی، انگلستان و ایالات متحده انتخاب شده اند وآثار اکثر استادان مدرن مشهور یا معماران دیگر را نشان میدهد. این ساختمان ها به تحولات جامعه از جمله دگرگونی نحوهی تفکر زندگی در طول چند دهه اشاره دارد. تغيير در روابط فضاها، پناه بردن به اتاق خواب به عنوان فضای نشیمن خصوصی نمونه هایی از این تحولات است.

این ساختمانهای تأثیرگذار برگرفته از یک دورهی پررونق در توسعه ی معماری قرن بیستم به شمار می روند. این آثار معماری که پلان هایشان به صورت کامل ارائه شده است گره گشای طراحی فضاهای مسکونی خواهد بود. این پلان های مسکونی تفاوت های زیادی با هم دارند و این تفاوت ها زمانی آشکار می شود که در چنین مجموعه های مصوری پلان ها جمع شده باشد و دامنهی بازدهی گفتمان ها را در معماری مدرن نشان دهد. گفتمانی که باید باشد زیرا از طریق آن ایده های متنوعی مبادله میشود وهمچنین ارتباط بیشتر از طريق تصویر انجام میشود تا کلمات. پلان در بین انواع شیوه های نمایش بنا جایگاه ممتازتری در معماری دارد. اصول تعصب آمیز دانشكدهی هنرهای زیبای بوزار، پلان را بررسی کرد تا نظریه های معماران را از طريق فضاهای سازمان یافتهی طبقه بندی شده اثبات کند. در روند طراحی پلان های این مجموعه به غیر از معمار، کارفرما نیز اغلب در شکل گیری آثار ارزشمند معماری یک یاری رسان و عضوی از مجموعه بوده است.

این مجموعه برگرفته از کتاب دو جلدی ساختمان های کلیدی قرن بیستم است که در یک مجلد با نام پلان های کلیدی عرضه می شود. همهی طرحهای کتاب از نشریات باز ترسیم شده اند. روند باز ترسیم به این صورت بوده که ابتدا طرح ها در مقیاس

۱ / ۱۰۰ رسم وسپس همهی آنها دقیقا در مقیاس ۱ / ۲۵۰ کوچک شده اند تا صفحه آرایی راحت انجام شود. تصاویر در دسترس، در کتاب آورده شده اما باید توجه کرد که این مجلد در اصل یک کتاب تصویری نیست. تمام طرح ها بر اساس یک سری اسلوب و با همان ضخامت خط بازترسیم شد؛ دیوارها به صورت توپور سیاہ رسم و برای سهولت در خواندن نقشه الگوی کفسازی نیز رسم شد. ریز فضاهای هر خانه با شماره گذاری در پلان و به همراه توصیف مراحل ساخت هر ساختمان آورده شده است.

دیوید دانسترکه این مجموعه را گردآوری کرده است در کالج دانشگاه لندن تحصیل کرد و معماری را در دانشگاه پلی تکنیک کینگستن آموخت. در سال ۱۹۸۳ دورهی پروفسوری را در دانشگاه رایس، هوستون، تگزاس گذراند و سپس سخنران ارشد معماری در مدرسه بارتلت، کالج دانشگاه در لندن شد. فعالیت های او در زمینه های طراحی معماری و در برخی موارد سردبیر رسالهی معماری بوده است. او به عنوان سردبیر انجمن معماران بین المللی (UIA) نیز فعالیت نموده است. وی با مجله هایی چون مجله ی معماری، طرح معماری و دیگر فصلنامه های اروپایی و آمریکایی همکاری کرده است.

امیر اعلا عدیلی

 

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*