کتاب بعد پنهان

بعد-پنهان

نام کتاب : بعد پنهان

نویسنده:ادوارد ت.هال

مترجم:دکتر منوچهر طبیبیان-استاد دانشگاه تهران

انتشارات:دانشگاه تهران

سخن ناشر:

An Anchor Book به وسیله دبل دی (Doubleday)، که بخشی از کمپانی انتشاراتی دیا دی دل بانتام ,Bantam Doubleday Dell Publishing Group , Inc . 1540 Broadway 10036 New York , New York می باشد، منتشر شد.

Doubleday و Anchor Books و تصویر یک لنگر علامت تجاری دبل دی، شعبه ای از شرکت انتشاراتی “.Bantam Doubleday Dell Publishing Group Inc”، می باشد.

معرفی کتاب

کتاب بعد پنهان (The Hidden Dimension) اولین بار با جلد مقوایی در سال ۱۹۶۶ بوسیله Doubleday منتشر شد. The Anchor Books edition با توافق با شرکت دبل دی (Doubleday) منتشر شد.

تمامی عکس ها به جز موارد زیر توسط مؤلف تهیه شده است:

عکس شماره (۱): Seven Gillsater؛

عکس شماره (۳): H . Hediger

عکس شماره (۵): Bud Daley ؛ از اخبار روزانه شیکاگو؛

عکس شماره (۸): Serge Boutourline ؛

عکس شماره (۲۱): Howard F . Van Zandt ؛

عکس شماره (۲۳): Judie Yonkers ؛

عکس شماره (۲۵): Headrich Blessing

از اشخاص زیر، بخاطر این که اجازه داده اند گزیده هایی از آثار آنها را در این کتاب بیاورم، تشکر و قدردانی می نمایم.

1. از چشم نقاش اثر موریس گروسر (Mourice Grouser)، چاپ © ۱۹۵۱ به وسیله موریس گروسر که با اجازه کمپانی “.Holt , Rinehart and Winston Inc” تجدید چاپ شده بود.

2.زبان فکر و حقیقت، به خاطر انتخاب گزیده هایی از نوشته های بنجامین لى ورف(Benjamin Lee Worf) چ اپ © ۱۹۵۶، انستیتوی تکنولوژی ماساچوست (The Massachussetts Institute at Technology)

3.ظهور یک رئیس جمهور، سال ۱۹۶۰، به وسیله تئودور اچ وایت Theodor H . White )، چ اپ © ۱۹۶۱، به وسیله کمپانی آتنوم هاوس (Athenom House)، با اجازه ناشر تجدید چاپ شد.

4. مطلع “(The Birth of Architecture : ( Prologue “، اثر ” W . H . Auden ” از About The House چاپ © ۱۹۶۱ بوسيلة Auden و با اجازه از کمپانی .Random House Inc تجدید چاپ شد.

کتابخانه کنگره – طبقه بندی اطلاعات انتشاراتی، سالن ادوارد توئیچل (Hall , Edward Twichthel)، ۱۹۱۴ – بعد پنهان / ادوارد تی. هال. / صفحه / سانتیمتر.

تجدید چاپ برابر نسخه اصلی منتشر شد: گاردن سیتی، نیویورک: دبل دی، ۱۹۶۶.

کتاب دارای کتابنامه و منابع می باشد.

1.رفتار فضایی 

2. فضای شخصی

3. معماری، پدیده های روانشناختی

4. برنامه ریزی شهری (شهرسازی) پدیده های روانشناختی

 عنوان

BF469.H3  1990 90-34870

23 – dc 20 CIP

 IBSN 0-385-08476-S

چاپ © ۱۹۶۶، ۱۹۸۲ بوسیله ادوارد تی. هال

تمام حقوق محفوظ می باشد.

در ایالات متحده امریکا چاپ شد.

Anchor Books Editions: 1969, 1990

37 35 33 34 32

معرفی نویسنده

 دکتر ادوارد. تی. هال Dr . Edward T . Hall

  استاد مردم شناسی دانشگاه شمال غربی (Northwestern University)، در دانشکده بنینگتن (Bennington College)، دانشگاه نور University of Denver، دانشکده تجارت هاروارد (Harward Business School)، و و تکنولوژی ایلینویز (Illinois Institute of Technology)، تدریس کرده است.

کتاب هایی که توسط آقای مال نوشته شده به قرار زیر است:

1.از زبان خاموش  The Silent Language

2. بعد پنهان  The Hidden Dimension

3.راهنمای تحقیقات همجواری  Handbook for Proxemic Research

4. بعد چهارم در معماری  The Fourth Dimension in Architecture

5. آهنگ زندگی، بعد دیگری از زمان  The Dance of Life (The Other Dimension of Time)

6. تفاوت های پنهان  Hidden Differences: Doing Business With the Japsmes (With Mildred Reed Hall)

7.در ورای فرهنگ  Beyond Culture

 

تشکر و قدردانی

هیچ کتابی به مرحله انتشار و چاپ نخواهد رسید مگر با همکاری و مشارکت افراد زیادی با تخصص های مختلف. در بین این گروه همیشه افراد بخصوصی وجود دارند که نقش آنها روشن تر و تعریف شده است. بنابراین در این جا سپاس خود را تقدیم به کسانی می دارم که وي در انتشار این امر مرا یاری دادند بویژه آقای رضا چليبانلو که در برگردان نخستین اثر و خانم شهرزاد فریادی و نوین تولایی که در بازخوانی مطالب اولیه کمک های ارزنده ای داشته اند.

پیشگفتار مؤلف

به طور کلی امروزه دو نوع کتاب مورد علاقه خوانندگان مطالب جدی قرار میگیرد: اول آن کتاب هایی که گرایش به محتوی دارند، و برای انتقال بخش خاصی از دانش برنامه ریزی شده اند – و دوم آنهایی که به ساختار می پردازند، یعنی شیوه ای که در آن حوادث و رویدادها تضم داده شده اند – جای تردید است اگر بگوییم یک مؤلف هیچ گونه کنترل و تسلطی بر این دو نوع کتاب که می نویسد، دارد. به رغم آنکه مطلوب تر است او از این اختلافات و تفاوت ها آگاه بوده باشد. همین موضوع در مورد خواننده ای که رضایت او عمدتا وابسته به انتظارات و خواسته های بیان نشده او می باشد، صادق هست. در جهان امروز، در حالی که همه ما تحت پوششی از داده ها از جانب منابع بی شماری قرار داریم، درک اینکه چرا مردم احساس از دست دادن ارتباط و تماس با دست آوردها)، حتی در زمینه های کاری خودشان می کنند، سهل و آسان می باشد. احساس می شود که یک نوع آگاهی فزاینده نیز نسبت به از دست رفتن ارتباط با جهان در کل وجود دارد. این از بین رفتن ارتباط منجر به نیاز روزافزون و شدید به چهارچوب های مرجع سازمان دهنده می گردد تا در یکپارچه کردن انبوه اطلاعاتی که بشر باید از عهده آن برآید و به سرعت در حال تغییر می باشد او را یاری دهد. کتاب بعد پنهان کوششی در جهت ارائه این موضوع است. | کتاب هایی از این دست، از آنجایی که وابسته به دستهای خاص نیستند، و محدود به یک مخاطب و زمینه خاص نیز نمی شوند. فقدان یک جهت گیری نظام یافته ممکن است برای خوانندگانی که خواهان پاسخ های متناسب و یافتن هر چیر به صورت طبقه بندی شده در قالب محتوی و تخصص می باشند، ارضاکننده نباشد.

با توجه به سازمان این کتاب، من به عنوان یک انسان شناس عادت بر این داشته ام که همواره به آغاز برگردم و زیر ساختارهایی را جستجو کنم که از آنها جنبه معینی از رفتار انسان سرچشمه می گیرد. این روش بر این حقیقت تأکید می کند که انسان در ابتدا و انتها و همیشه، همانند سایر اعضاء سلسله حیوانات زندانی ارگانیزم بیولوژیکی خود می باشد. شکافی که او را از بقیه سلسله حیوانات جدا می کند به آن اندازه که اکثر مردم فکر می کنند بزرگ نیست. هر قدر دانش ما درباره حیوانات و مکانیزم های سازگاری پیچیده ناشی از پدیده تکامل بیشتر باشد، این مطالعات برای حل مسائل چندی که برای انسان ایجاد مانع می کند متناسب تر می گردد.

از هر دو کتاب من یعنی زبان خاموش و کتاب حاضر، در مورد ساختار تجزیه آنگونه که توسط فرهنگ شکل می گیرد بحث می کند. این بدان معنی می باشد که از تجربیات و مشاهدات عمیق، متعارف و بیان نشده آنهاست که اعضاء یک فرهنگ معین بدون آگاهی با همدیگر ارتباط بر قرار می کنند، و پس زمینه ای را تشکیل می دهند که بر روی آن تمام  سایر رخدادها و حوادث مورد قضاوت قرار میگیرد. شناخت بعد فرهنگی به عنوان مجموعه گسترده ای از ارتباطات در بسیاری از سطوح ممکن است به صورت بالقوه ضرورتی نداشته باشد چنانچه در مورد دو چیز این چنین نبوده است: برخورد فزاینده ها با مردم تمام بخش های جهان و اختلاط زیر فرهنگ ها در داخل کشورمان با سرازیر شدن جمعیت روستایی به شهرها.

پرواضح است که برخورد بین سیستم های فرهنگی به روابط بین المللی محدود نمی شود. یک چنین برخوردهایی، ابعاد مشخصی را در داخل کشور ما به خود گرفته، و در شهرهای پرتراکم وضع وخیم تر می گردد. زیرا، برخلاف عقیده عموم، بسیاری از گروههای مختلف، که کشور ما را تشکیل می دهند نشان داده اند که به طور تعجب آمیزی در نگهداری هویت مستقل خود اصرار دارند. به طور ظاهری، این گروه ها ممکن است همگی مشابه هم به نظر بیایند و تا حدودی حقیقت واحدی باشند اما در زیر این ظاهر، تفاوت های فرموله و بیان نشده چندی در ساماندهی فضایی، زمانی، اشیاء و روابط بین آنها وجود دارد. بسیاری از این قبیل چیزها هست که، با وجود اینکه به زندگی ما معنی و مفهوم واقعی می بخشند، اما اغلب باعث انحراف از معنی و مفهوم واقعی خود، قطع نظر از نیت خوبی که در اظهار آن وجود دارد، می شوند و این زمانی است که مردم فرهنگهای مختلف با هم تداخل می کنند.

در تألیف تحقیقاتم در مورد بهره برداری انسان از فضا – فضایی که او بین خود و اطرافیانش حفظ می کند و فضایی که در خانه و اداره به دور خود می سازد – قصد و هدف من ارائه آگاهی و شناخت بیش از آنچه که مد نظر هست می باشد. بدین وسیله، آرزوی من بالا بردن هویت فرد(۲)، تشدید تجربیات (۳) و کاستن از بیگانگی است. در یک کلام، آرزوی من برداشتن قدم کوچکی در راه خودشناسی (۴). برای کمک به معرفی مجدد بشر به خودش می باشد.

هیچ کتابی بدون همکاری فعال و تشریک مساعی تعداد زیادی از افراد آماده چا نمی گردد، و حضور تمام این افراد ضروری است، در حالی که این نام مؤلف هست که بر روی جلد کتاب ظاهر می شود ولی او می داند که محصول نهایی حاصل تلاش های پیوسته یک گروه می باشد. همیشه اعضاء بخصوصی در گروه وجود دارند که نقش آنها به روشنی تعریف و تعیین شده و بدون کمک و یاری ایشان هیچ گاه دست نوشته ها به ناشر نمی رسند و من از تشریک مساعی و مساعدت ایشان قدردانی می کنم.

ماهیت ارتباطات به گونه ای است که در مراحل اولیه آن که تعریف روشنی از آن صورت نگرفته است، بخشی از زمزمه ها بر روی کاغذ ظاهر می گردند و بقیه، و اغلب اساسی ترین بخش ها، در فکر و ذهن مؤلف پنهان باقی می ماند. او از این نکته آگاه نیست با این حال به هنگام خواندن دست نوشته هایش به طور خودکار بخش های از قلم افتاده را وارد می کند. بنابراین اولین ضرورت برای یک نویسنده، در مورد بعضی از آنها اعتماد به نفس و تحمل واکنش خشمگینانه و اغلب خصمانه خود در زمانی است که در می یابد، در تمیز بین آنچه می داند و آنچه نوشته است شکست خورده است. برای من، نوشتن چیزی است که فرد آن را به صورت تصادفی و اتفاقی انجام نمی دهد. هنگام نوشتن، هر چیز دیگری برای من متوقف می گردد. این بدان معنی است که سایر افراد مجبورند بار سنگینی را حمل بکنند. مانند همیشه اولین قدردانی من از همسرم، میلدرد رید هال (Mildred Reed Hall) است، کسی که یار و همراه من در کارم بوده و مرا در تحقیقاتم به صورت های گوناگون یاری داده است به طوری که جدا کردن مساعدت او از من بسیار مشکل می باشد.

پشتیبان تحقیقات من کمک های سخاوتمندانه مؤسسه ملی بهداشت روانی بوده است. بنیاد ونر -گرن ( Wenner – Gren ) برای تحقیقات انسان شناسی و بنیاد اکولوژی انسانی کمکها و حمایت های اساسی را برای مسافرت به مناطق مورد نظر و خرید تجهیزات و تأمین بودجه لازم برای مخارج سنگین تهیه دست نوشته ها در اختیار من قرار دادند.

وظیفه دارم یادی خاص از مؤسسه منحصر به فرد، مدرسه روانکاوی واشینگتون (Washington School of Psychiatry) و همچنین از هیئت مدیره و دانشکده و کارکنان آن داشته باشیم. به عنوان یک عضو پژوهشی مدرسه و سپس عضوی از آن دانشکده برای سال های طولانی، بهره های فراوانی از روابطم با این گروه خلاق برده ام. مدرسه واشینگتون هزینه تحقیقات مرا تأمین کرد و یک فضای محرک و رضایت بخشی را برای کار در اختیار من قرار داد.

ویراستاران زیر مرا در تهیه این دست نوشته ها یاری کرده اند:

Rome Mc Nickle of Boulder, Colorado

Richard Winslow and Andrea Balchan of Doubleday

و همسرم Mildred Reed Hall، بدون مساعدت ایشان قدرت و توانایی و تولید این مجلد را نداشتم. از همکاری های ارزشمند و دوستانه ای نیز از جانب Gudrun Huden و Yonkers برای ترسیم نمودارها و تصاویر این کتاب برخوردار گشته ام.

Judith مخصوصا مرهون کمک های معنوی دوستم Buckminster Fuller هستم، اگرچه جزئیات کار ما متفاوت است، اما او منبع پیوسته ای از درون بینی و نمونه ای از تفکر جامعی می باشد که من او را دمساز خود یافته ام.

همچنین باید از سه نفر از دوستان و همکارانم نام ببرم، که هر کدام از آنها سهم منحصر به فردی در تفکر و ایجاد انگیزه و بینش و حمایت های ارزشمند معنوی داشته اند:

Moukhtar Ani, Warren Brodey and Frank Rice

همچنین میل دارم از نویسندگان و سازمان های زیر که اجازه داده اند از آنها نقل قول کنم تشکر و سپاسگزاری کنم:

Atheneum for Theodore H. White’s The Making of the President 1960; Harcourt, Brace & World for Antoine de St. Exupéry’s Flight to Arras and Night Flight; Harper & Row for Mark Twain’s Captain Storm field’s Visit to Heaven; Holt, Rinehart & Winston, Inc. for Maurice Grosser’s The Painter’s Eye; Houghton Mifflin for James J. Gibson’s The Perception of the Visual World; Alfred A. Knopf, Inc., for Franz Kafka’s The Trial and for Yasunari Kawabata’s Snow Country, UNESCO Series of Contemporary Works (Japanese Series), tranlated by Edward G. Seidensticker; Language for Edward Sapir’s “The Status of Linguistics as a Science”; Massachusetts Institute of Technology for Benjamin Lee Whorf’s Science and Linguistics; The Technology Press and John Wiley & Sons for Benjamin Lee Whorf’s Language, Thought, and Reality; the University of Toronto Press for Edmund Carpenter’s Eskimo ; and The Yale Review, Yale University Press for Edward S. Deevey’s “The Hare and the Haruspex: A Cautionary Tale”.

برخی از مطالب فصل ده پیش از این در مقاله ام تحت عنوان «مفروضات خاموش در ارتباطات اجتماعی» که توسط انجمن تحقیقات بیماری های اعصاب و روان منتشر شد، درج که است. اجازه استفاده از این مطالب موجب امتنان فراوان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*