شبکه ارتباطی در طراحی شهری

طراحی-داخلی

شبکه ارتباطی در طراحی شهری

نویسنده:دکتر فریدون قریب-استاد دانشگاه تهران

انتشارات:دانشگاه تهران

پیشگفتار

شبکه ارتباطی شهر نقش شریانهای حیاتی آن را ایفا می نماید و در طرحهای توسعه شهری یکی از خطوط اصلی و تعیین کننده مهم به شمار می رود. اهمیت شبکه ارتباطی در طراحی شهری، به نحوی است که نمی توان آن را منفك از یکدیگر دانست، زیرا کلیه فعالیتهای ساکنان يك شهر اعم از فعالیتهای بازرگانی ، فرهنگی، اداری، وقت آزاد و غیره بستگی کامل به شبکه ارتباطی شهر دارد. لذا هر گونه طراحی شهری که عموما با مطالعات و طراحی های معماری شروع می گردد، بررسی و طراحی برای دستیابی به راه حلی منطقی و معقول برای شبکه ارتباط آن باید همزمان انجام گیرد. بدیهی است چه در حال حاضر و چه در آینده طراحان شهری پیوسته با قواعد و اصولی که مدتهاست برای شبکه ارتباطی تدوین یافته ، سروکار خواهند داشت و یکی از وظائف مهم طراح آن است که در چارچوب طراحی خود از ضوابط و قواعد مربوطه پیروی نموده و طرحهای خود را با آن مطابقت دهد. لیکن گاهی اوقات مشاهده می شود که طراحان با نادیده گرفتن اصول و قواعد ابتدایی شبکه ارتباطی مانند رعایت اصول سلسله مراتب معابر، تعیین و انتخاب مقاطع عرضی مناسب برای معابر (متناسب با حجم ترافیکی که در آن جریان خواهد داشت) ، طراحی صحیح تقاطع ها و رعایت فواصل مورد لزوم ، در نظر گرفتن فضاهای مورد نیاز جهت ترافيك ساكن و غیره در طرحهای خود، باعث آشفتگی و گسیختگی در کالبد شهری شده و علاوه بر زیانهای غیرقابل جبران اقتصادی، معضلات ترافیکی زیادی را به وجود می آورند.

در تدوین این کتاب سعی شده است، اصول و قواعد کلی شبکه ارتباطی در طراحی شهری به زبانی ساده بیان و برای توصیف بیشتر از تصاویر و مثالهای شماتيك و مقایسه آنها با یکدیگر استفاده گردد.

نویسنده امیدوار است مطالب این کتاب مورد استفاده معماران، شهرسازان و بخصوص دانشجویانی که در زمینه طراحی شهری فعالیت دارند قرار گرفته ، و انتظار دارد متخصصان و صاحبنظران با انتقادات سازنده خود نگارنده را در تدوین کتب جامع تری در این زمینه یاری فرمایند .

فریدون قریب – مهرماه ۱۳۷۰

 

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*