دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی

طراحی-داخلی

دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی

نویسندگان:گروه تدوین کنندگان دستورالعمل سیستم ساختمانی سبک فولادی

انتشارات:دانشگاه شیراز

پیشگفتار

به کار گرفتن مصالح ساختمانی مدرن در سیستم های سنتی با روش های دستی رایج ساختمان سازی در کشور یکی از مشخصه های بارز و مشکل ساز صنعت ساختمان برای پاسخگویی به نیازهای کمی و کیفی این صنعت است. این شیوه های ساخت و ساز، سبب مشکلات عدیده زیست محیطی با توجه به اهداف توسعه پایدار در این صنعت می شود.

فناوری های نوین در اغلب صنایع از جمله در این صنعت اگر چه در مواردی سبب صرفه جویی در مصالح شده است، اما با توجه به تغییر ویژگی های معماری و روشهای جدید زندگی، در بسیاری موارد موجب افزایش مصرف انرژی و منابع طبیعی گردیده است. تحولات و همچنین فعالیتهای فوق عامل بوجود آمدن مشکلات زیست محیطی در کشورها شده است. محققین کشور ما معتقدند در صورتی که با این پدیده در کشور بصورت اصولی و علمی برخورد شود، این پدیده ضمن بوجود آوردن امنیت اجتماعی، عاملی برای بهبود شرایط فعلی ساخت و ساز نیز خواهد گردید. آنها معتقدند مشکلات صنعت ساختمان سازی کشورمان مشابه مشکلات چند دهه اخیر کشورهای توسعه یافته است. قاعدتا مشترک بودن مشکلات بوجود آمده، اهداف مشابه و روشهای نسبتا یکسانی را برای مقابله با مسائل زیست محیطی نیاز دارد. براین اساس کشورهای پیشرو در این زمینه ایده های واحدی را برای به کارگیری فناوری های جدید، جهت برطرف نمودن مشکلات خود تدارک دیده اند و یا در حال تدارک می باشند. براین اساس متخصصین کشور می توانند با ملحوظ نمودن شرایط فرهنگی و امکانات صنعت ساختمان سازی کشور از روش ها و راه حل های ارائه شده جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار در این صنعت بهره مند شوند. در این راستا بعنوان نمونه می توان گرایش متخصصین امر برای بکارگیری فولاد بعنوان مصالح ساختمانی پایدار در ساخت و ساز ساختمان، که در اغلب کشورهای پیشرو متداول شده است، نام برد.

در طی دهه های اخیر برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، دست اندرکاران صنعت به راه حل های واحدی برای بکارگیری فولاد در بخش مسکن دست یافتند. از آن جمله می توان به کارگیری سیستم ساختمانی (Lightweight Steel Framing

( LSF

را که با استفاده از ورقهای فولادی گالوانیزه سرد نورد شده (Cold Formed Steel

( CFS

شکل گرفته است نام برد. بهره گرفتن از این سیستم ساختمانی در کشورهای گوناگون با اهداف متفاوت بوده است. برای نمونه در کشور انگلستان و دیگر کشورهای اروپائی این سیستم ساختمانی را به دلیل کیفیت بالا در ساخت و ساز و سرعت بالای تولید، جهت جایگزین کردن با سیستم های سنتی آجری، بلوک سیمانی و سنگی مورد توجه قرار داده اند. در آمریکا، کانادا، کشورهای اسکاندیناوی و استرالیا این سیستم را بهترین گزینه برای جایگزین کردن با سیستم چوبی (بدلیل کمبود چوب و گرانی آن در نظر گرفته اند. همچنین در ژاپن نیز تطابق آن با روش های ساختمان سازی، مقاومت مناسب در زلزله و کیفیت مناسب ساخت ساختمان در مقایسه با روش های رایج در ژاپن را دلیل اصلی برای به کارگیری این سیستم ساختمانی عنوان می کنند. لازم بذکر است به کارگیری قطعات فوق را متخصصین امر انقلابی در صنعت ساختمان سازی می دانند و حتی بعضی از محققین این تحولات را فناوری نانو در این صنعت عنوان می کنند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و شرایط خاص کشور در امر ساخت و ساز ساختمان ضروری است در صورت نیاز به بکارگیری این روش ساخت و ساز در کشور، بسترسازی مناسبی در جهت تدوین مدارک لازم برای رعایت اصول تعریف شده در به کارگیری آن بوجود آید تا بتوانیم به محسنات آن به ویژه کمک به تحقق اهداف توسعه پایدار در صنعت ساختمان سازی دست یابیم.

بررسی های اولیه در رابطه با مشکلات و پتانسیل های موجود در صنعت ساختمان سازی کشور نشان می دهد در صورت به کارگیری روش های تولید صنعتی ساختمان از جمله سیستم ساختمانی LSF با توجه به محسنات و پتانسیل های آن، این سیستم ساختمانی می تواند ضمن برطرف نمودن بخشی از مشکلات ساختمان سازی در کشور، همچنین در زمینه زیست محیطی نمودن فعالیتهای این صنعت در کشور تحولات مؤثری ایجاد کند.

براساس دیدگاه ها و تفکرات پایداری و با توجه به مسئولیتهای متخصصین ساختمان در طراحی و اجرا، برای طراحان ساختمان (مخصوصا معماران مسئولیت های سنگینی از جمله انتخاب شیوه طراحی مناسب، انتخاب مصالح ساختمانی مناسب ، انتخاب تکنیک های ساخت و ساز مناسب و نهایتا ارائه ایده های نو در صنعت ساختمان سازی در نظر گرفته شده است. مطالعات نشان میدهد اگر طراحان ساختمان براساس دیدگاه های فوق عمل نمایند می توانند با به کارگیری فناوری های مناسب و با ایده پردازی های کارامد براساس ویژگی های بوم شناختی در این صنعت، مخصوصا با حفظ ارزش های معماری بومی، راه کارهای مناسب را تهیه و در اختیار جامعه مهندسی کشور و اجتماع قرار دهند.

تجربیات نشان داده از معماران انتظار می رود با توجه به مسئولیتی که در طراحی ساختمانهابر عهده دارند (رهبری تیم طراحی با کمک متخصصین صنعت ساختمان سازی بتوانند با ارائه ایده های جدید در زمینه های تولید فراورده ها و سیستم های ساختمانی و همچنین با معرفی شیوه های طراحی نوین به ویژه در زمینه طراحی سبز، صنایع مرتبط در صنعت ساختمان سازی را در جهت عملی نمودن ایده های خود ترغیب نمایند، و این صنعت را همیشه در حال پویایی و یا تحول در نواوری نگاه دارند. این روند کمک خواهد کرد تا در جهت بومی سازی روشهای نوین ساخت و ساز ساختمان در کشور گام های مثبتی برداشته شود. زیرا تا زمانی که این نوع فناوری ها براساس نیاز، شرایط و امکانات منطقه انطباق داده نشده باشند امکان بومی سازی (بهره برداری درست و بهینه) آنها امکان پذیر نخواهد بود. : در تدوین این دستورالعمل تلاش خواهد شد براساس نیازهای جامعه مهندسی کشور ضوابط و

معیارهای طراحی، اجراء، کنترل و نظارت، همراه با تهیه مشخصات عمومی و فنی مورد نیاز جهت

کمک به برنامه ریزان ساخت و ساز ساختمان در کشور در شناسائی سیستم های مناسب ساختمان سازی تهیه شود. همچنین در تدوین این دستورالعمل تلاش خواهد شد با ایجاد ارتباط مناسب بین صنعت گران که در قالب انجمن صنفی فعالیت می نمایند و مراکز علمی آموزشی و پژوهشی کشور که در قالب انجمن علمی سیستم ساختمانی سبک فولادی فعالیت می نمایند فراهم شود، تا امکان به کارگیری این سیستم ساختمانی در شرایط مطلوب (با مجوز دستگاههای اجرائی و مسئول در کشور پایه گذاری شود.

تشکر و قدردانی

تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی که برای نخستین بار در عرصه مهندسی ساختمان سازی کشور با در نظر گرفتن تمامی ابعاد یک سیستم ساختمانی اعم از معماری، سازه و اجرا می باشد، نیازمند بهره گیری از نقطه نظرات تخصصی کثیری از متخصصان امرو بهره مندی از تجربیات مدیران محترم اجرایی کشور می بود. مطمئنا این امر محقق نمیشد مگر با همکاری و حمایت های بی شائبة مدیریت و کارشناسان محترم دفتر نظام فنی معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که با بینش والا و فراست علمی، حمایت بی دریغ خویش را بر شکل گیری چنین مجموعه ای گسترانیدند و دیگر دانشوران گرانقدری که این مجموعه را در مراحل متوالی تدوین، مورد مطالعه قرار داده و تجربیات روشنگرانه ی خود را بی دریغ در اختیار تدوین کنندگان این دستورالعمل گذاشتند. براین اساس اینجانب وظیفه خود می دانم از همفکری و حمایت های مدیران محترم دانشگاه شیراز، مخصوصا دفتر همکاری های علمی و مشاوره ای دانشگاه شیراز، مدیران محترم دانشکده هنر و معماری، مخصوصا بخش معماری دانشگاه شیراز، مدیریت محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، معاونت محترم پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران جناب آقایان مهندس فرمند و مهندس هوشمند، نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم. امید می رود در ادامه راه با همین حس همکاری بتوانیم آئین نامه های مورد نیاز برای بهره برداری مناسب در ابعاد گوناگون این فناوری بزرگ در داخل کشور را تهیه و در اختیار مراکز آموزشی، پژوهشی و جامعه مهندسی کشور و منطقه قرار دهیم.

دکتر محمد حسن فلاح

 

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*